PANDUAN KPI Semester Genap 2019/2020

Berikut terlampir Panduan KPI Genap 2019/2020.

Buku Panduan KPI    : PANDUAN KPI VERSI 2.0 (1)

Contoh Proposal KPI : CONTOH PROPOSAL KPI 1.1